Sử dụng WP Query và Loop (vòng lặp) để lấy bài viết

x https://www.youtube.com/watch?v=JMf9Eg4et04list=PLl4nkmb3a8w3qzoFaXLsPohofWUMTOHBUindex=4 Query (truy vấn) là một thuật ngữ hay dùng nhất trong WordPress để chỉ các truy vấn gửi đến cơ sở dữ liệu (database) để lấy thông tin của Post (hoặc Page, hoặc bất cứ một cái gì). Nếu giải thích cặn kẽ về truy vấn thì rất là dài dòng, nhưng trong bài này bạn chỉ tạm…

Cấu trúc Template trong theme và Template Tag

x https://www.youtube.com/watch?v=ourNBgd1Qxolist=PLl4nkmb3a8w3qzoFaXLsPohofWUMTOHBUindex=3 Để có thể dễ dàng hiểu được các phần sau của serie WordPress nâng cao, hoặc để bạn có thể tuỳ biến lại giao diện của WordPress thì chắc chắn bạn cần phải nắm được cấu trúc template của theme trong WordPress và làm quen với các hàm sử dụng trong template (gọi là Template Tags). Trước tiên…

Bảo vệ mật khẩu WordPress với Google Authenticator

Chắc hẵn bạn đã quen với bảo mật 2 lớp của Google hoặc Facebook, với kiểu bảo mật này nếu bạn có bị lộ mật khẩu cũng khó bị phá hại bởi muốn đăng nhập phải có điện thoại di động để vượt qua thêm một lớp bảo vệ nữa, bằng cách nhận mã bảo mật qua tin nhắn SMS…

Tìm hiểu cách vận hành của mã nguồn WordPress

x https://www.youtube.com/watch?v=Q8BTZnI9Rkgindex=2list=PLl4nkmb3a8w3qzoFaXLsPohofWUMTOHBU Trước khi chúng ta nhảy vào làm việc với WordPress nâng cao như tiếp cận WordPress Core và sử dụng nó, thì ít nhất chúng ta nên hiểu qua về cách mã nguồn WordPress làm các việc như xử lý dữ liệu, tiếp nhận request truy cập (khi ai đó truy cập hoặc làm một thao tác gì…

Tra cứu WordPress với WordPress Codex

x https://www.youtube.com/watch?v=IEH1SB553ks Một trong những kỹ thuật mà bạn muốn nắm vững một cái gì đó là đọc. Đọc thật nhiều để chúng ta biết thêm nhiều cái hay. WordPress cũng thế, nó đã có sẵn một khu vực để người dùng tham khảo mọi vấn đề trong WordPress gọi là WordPress Codex (codex.wordpress.org) từ chi tiết các thuật ngữ,…